دانلود فیلم با لینک مستقیم

خانه سريال درخواست فیلم دسته بندی بر اساس ژانر دسته بندی بر اساس سال تولید لیست علاقه مندی ها باکس آفیس
بازگشت
 • دسته‌ها
 • بازگشت
 • دسته‌ها
 • جستجوی پیشرفته


  ترتیب نمایش : کیفیت : محصول کشور :

  ژانر اول : ژانر دوم :

  فیلم های پیشنهادی


  Arrival-poster
  Fantastic Beasts and Where to Find Them-poster
  Taboo-poster
  La La Land-poster

  جدول پخش سريال ها

  شنبه
  يک شنبه
  دو شنبه
  سه شنبه
  چهار شنبه
  پنج شنبه
  جمعه
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل ششم قسمت سیزدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هفتم قسمت سیزدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت دهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هفتم قسمت دوازدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت هشتم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل ششم قسمت دوم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سیزدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سیزدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دوم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سوم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت هشتم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت هجدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت هشتم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت بیست و چهارم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت بیستم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت اول
  ۲۵ دی
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل اول قسمت نوزدهم
  ۲۶ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲۶ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۲۶ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوم
  ۲۶ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲۶ دی
  فصل 2016 قسمت تا تاریخ (2016-01-12) اضافه شد
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل 2016 قسمت تا تاریخ (2016-01-13) اضافه شد
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل 2016 قسمت تا تاریخ (2016-01-14) اضافه شد
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت بیستم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت ششم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت سیزدهم
  ۲۵ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل سوم قسمت ششم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت چهارم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت سوم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت هشتم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سوم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت نهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دوم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل پنجم قسمت دوازدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل بیست و هشتم قسمت سیزدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت سیزدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت نهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دهم قسمت دهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوازدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل پانزدهم قسمت یازدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت هشتم
  ۲۷ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل اول قسمت سی و دوم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت چهارم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲۸ دی
  فصل ششم قسمت سیزدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سوم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت چهاردهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت دوازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت بیست و نهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سوم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دهم قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت سیزدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۲۸ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل ششم قسمت سیزدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهاردهم قسمت دوازدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت پنجم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت یازدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سیزدهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوازدهم قسمت سوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل ششم قسمت هشتم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل پنجم قسمت دهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دهم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت هشتم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت اول
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوم
  ۲۹ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت هفتم
  ۲۲ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دهم
  ۲۲ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل اول قسمت اول
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت اول
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت هجدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت یازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دوازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت دوازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سیزدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت سیزدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت چهارم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هجدهم قسمت نهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوازدهم قسمت سوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هفتم قسمت دوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت سوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت هشتم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل سوم قسمت دوم
  ۳۰ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت دوازدهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل هشتم قسمت یازدهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوازدهم قسمت دهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سیزدهم
  ۲۳ دی
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  نام سريال
  آخرين قسمت در سايت
  قسمت فعلي
  عکس سريال
  فصل اول قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت دوم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت دوازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت اول
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل پنجم قسمت چهارم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت سیزدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دهم قسمت سیزدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل چهارم قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل اول قسمت یازدهم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل دوم قسمت سوم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان
  فصل ششم قسمت سوم
  ۱ بهمن
  دانلود فيلم و سريال رايگان

  Kill Your Friends-poster

  Kill Your Friends 2015

  ژانر : کمدي, جنايي, هيجان انگيز IMDB
  محصول کشور : انگلستاننمایش تریلر
  کارگردان : Owen Harris
  بازيگران :Nicholas Hoult, James Corden, Georgia King, Craig Roberts
  امتياز : 6.1 از 5,305 کاربر

  مدت زمان :103 دقيقه
  کيفيت : 720P 1080P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  داستان این فیلم در سال ۱۹۹۷ و در دوران اوج موسیقی پاپ بریتانیا می گذرد. جاه طلبی و بلند پروازی یکی از افراد فعال در صنعت موسیقی به نام استلفاکس با بازی هولت، او را د%D

  War Pigs-poster

  War Pigs 2015

  ژانر : اکشن, جنگي IMDB
  محصول کشور : آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : Ryan Little
  بازيگران :Luke Goss, Dolph Lundgren, Chuck Liddell, Mickey Rourke
  امتياز : 4.1 از 2,036 کاربر

  مدت زمان :91 دقيقه
  کيفيت : 720P 1080P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  به کاپیتان جک وسیک فرصتی داده می شود تا با رهبری جوخه ای از سربازان که به خوک ها معروف هستند به پشت خطوط نازی های نفوظ کنند و سلاح ها و توپخانه عظیم نازی ها را نابود کنن%

  Brothers of War-poster

  Brothers of War 2015

  ژانر : درام, جنگي IMDB
  محصول کشور : انگلستان, آلماننمایش تریلر
  کارگردان : Mike Carter
  بازيگران :Rory Finn, Daniel Attwell, Fiona Bruce, Gordon Winter
  امتياز : 4.4 از 155 کاربر

  مدت زمان :120 دقيقه
  کيفيت : DVDRip  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  جیک و گِرِگ دو برادر در یک مزرعه اطراف شهر هستند که هر دو دارای علایق مختلف و متفاوتی هستند و به همین دلیل همیشه با همدیگر اختلاف و درگیری دارند، تا اینکه ابرهای سی

  Turbo Kid-poster

  Turbo Kid 2015

  ژانر : اکشن, ماجراجويي, کمدي IMDB
  محصول کشور : کانادا, نيوزيلند, آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : François Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell
  بازيگران :Munro Chambers, Laurence Leboeuf, Michael Ironside, Edwin Wright
  امتياز : 6.7 از 17,741 کاربر

  مدت زمان :93 دقيقه
  کيفيت : 720P 1080P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  پسر بچه ای که طرفدار دو آتیشه کتاب های کمیک است، در شرایطی قرار می گیرد که خودش باید تبدیل به یک ابرقهرمان شود و برای نجات دوستش با مردی شرور بجنگد…

  Ghosthunters on Icy Trails-poster

  Ghosthunters on Icy Trails 2015

  ژانر : انيميشن, کمدي, خانوادگي IMDB
  محصول کشور : آلمان, اتريش, ايرلندنمایش تریلر
  کارگردان : Tobi Baumann
  بازيگران :Anke Engelke, Milo Parker, Bastian Pastewka, Karoline Herfurth
  امتياز : 5.5 از 486 کاربر

  مدت زمان :99 دقيقه
  کيفيت : 720P 1080P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  داستان فیلم درباره ی گروهی عجیب و غریب شامل یک پسربچه ی ترسو به نام تام، یک شکارچی ارواح به نام هِتی و یک روح بامزه است که قصد دارند شهرشان را از خطر عصر یخبندان ب%B

  Francofonia-poster

  Francofonia 2015

  ژانر : مستند, درام, تاريخي IMDB
  محصول کشور : فرانسه, آلمان, هلندنمایش تریلر
  کارگردان : Aleksandr Sokurov
  بازيگران :Louis-Do de Lencquesaing, Benjamin Utzerath, Vincent Nemeth, Johanna Korthals Altes
  امتياز : 6.6 از 1,532 کاربر

  مدت زمان :88 دقيقه
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  داستان در مورد موزه لوور است. در فیلم می بینیم که هنر چگونه با واقعیت تلخ جنگ روبرو می شود. هنری که بی دفاع است اما در عین حال به خاطر جاودانگی اش از هر ارتش دیگری در جه%

  Uncanny-poster

  Uncanny 2015

  ژانر : درام, علمي تخيلي, هيجان انگيز IMDB
  محصول کشور : آمريکانمایش تریلر
  کارگردان : Matthew Leutwyler
  بازيگران :Mark Webber, Lucy Griffiths, David Clayton Rogers, Rainn Wilson
  امتياز : 6.3 از 3,104 کاربر

  مدت زمان :91 دقيقه
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  اولین هوش مصنوعی کامل و بی نقص در دنیا، زمانی که خالقش با یک خبرنگار وارد رابطه می شود، واکنش های شگفت انگیزی نشان می دهد و…

  Bitcoin: The End of Money as We Know It-poster

  Bitcoin: The End of Money as We Know It 2015

  ژانر : مستند, خبر IMDB
  محصول کشور : استراليا, کانادا, آمريکا, انگلستاننمایش تریلر
  کارگردان : Torsten Hoffmann, Michael Watchulonis
  بازيگران :John Barrett, Andreas M. Antonopoulos, Jeffrey A. Tucker, Matt Miller
  امتياز : 7.1 از 506 کاربر

  مدت زمان :60 دقيقه
  کيفيت : 720P  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  این مستند در مورد نحوه انجام مبادلات پول، ایجاد روش های نوین برای پرداخت ها و برداشت ها و سوء استفاده بعضی ها، از روش های الکترونیکی مبادله پول است…

  Fatal Intuition-poster

  Fatal Intuition 2015

  ژانر : هيجان انگيز IMDB
  محصول کشور : کره جنوبينمایش تریلر
  کارگردان : Yoon Joon-Hyeong
  بازيگران :Won Joo, Hae-jin Yoo, You-young Lee, Jang In-sub
  امتياز : 5.7 از 165 کاربر

  مدت زمان :109 دقيقه
  کيفيت : DVDRip  
  FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

  مردی تلاش میکند تا قاتل خواهر خردسالش را پیدا کرده و انتقام بگیرد، اما مدارکی که او را به قاتل برساند، بسیار اندک است. بنابراین او باید قبل از اینکار به یک زن کمک ک%8

  صفحه 1 از 2,57112345...قبلی »